Välkommen till Barnsjukhuset Martinas Centrum för Psykisk Hälsa

ADHD

Vi har i uppdrag att utreda barn där frågeställningen är ADHD. Finns det indikation på svårare psykiatrisk problematik alternativt frågor kring autismspektrum görs utredningen istället av BUP. Vårt ADHD-team består av erfarna barnpsykiatriker, barnsjuksköterskor och barnpsykologer.

Vi utför även farmakologisk behandling vid ADHD. Det går bra att söka sig till oss även om utredningen skett vid annan mottagning.

Första Linjens Psykiatri

Till oss är alla barn och ungdomar till och med 17 år och deras föräldrar välkomna för rådgivning och behandling.

Centrum för Psykisk Hälsa

Till oss är alla barn och ungdomar till och med 17 år och deras föräldrar välkomna för rådgivning och behandling.

Vi erbjuder behandling för en rad olika svårigheter såsom oro, nedstämdhet, utagerande beteende samt föräldrastöd kring frågor såsom mat och sömn.

Vårt uppdrag är att behandla barn vars problematik ännu inte vuxit sig för stor utan där det kan räcka med kortare kontakter.

Kontakten med oss inleds alltid med ett första bedömningsbesök där man kartlägger och bedömer barnet/ungdomens svårigheter och vilka insatser som bedöms vara bäst lämpade. Behövs det efter detta samtal kontakt med andra vårdnivåer eller andra instanser får ni hjälp med remiss till rätt ställe.

För dig som är ung och mår psykiskt dåligt kan du läsa mer här. 

Vi tar inte emot akuta ärenden

Vi hänvisar istället på vardagar mellan 8-16 till närmaste BUP mottagning.

På kvällar och helger vänder du dig till BUP-akuten på: 08-616 69 00

Föräldrar

För att ditt barn ska få komma till oss behöver du kontakt barnets skola alternativt barnavårdscentral. De skickar i sin tur en remiss till oss. När vi har mottagit remissen ställs ni på vår väntelista och får komma så snart som möjligt.

 

Så här går ett utredningsförfarande till:

  • Steg 1: Läkarbesök för föräldrar
  • Steg 2: Barnet träffar läkare
  • Steg 3: Psykologbesök
  • Steg 4: Intervju med barnets lärare
  • Steg 5: Återlämning och rekommendationer till föräldrar och barn
  • Steg 6: Skolan får ta del av utredningen och rekommendationer vid en återlämning

 

Utredningen inleds alltid med att du får komma och träffa vår barnpsykiatriker som gör en bedömning om en utredning hos oss är rätt insats för att hjälpa ditt barn. Vid detta tillfälle går ni också igenom ditt barns utvecklingshistoria samt aktuella situation.

Efter detta besök träffar ni psykolog som gör en bedömning av ditt barns styrkor och svagheter. Under utredningens gång får du som förälder också fylla i en rad formulär kring ditt barns fungerande. Psykologen kontaktar även skolan för att få en bild av hur ditt barns skolgång ser ut och vilka svårigheter/styrkor som finns i skolmiljön. Efter att allt material samlats in diskuterar psykolog och läkare det som framkommit och kommer fram till eventuell diagnos samt rekommendationer.

Vid behov kan utredningen även behöva kompletteras med andra moment. Du som förälder får sedan en genomgång av utredningen av psykologen. Om ditt barn önskar får hen en egen separat anpassad genomgång av utredningen. Skolan bjuds också in för att få del av resultaten samt rekommendationer.

Efter utredningens gång kan det bli aktuell med fortsatt kontakt med vår mottagning exempelvis för medicinering eller stöd inom första linjens psykiatri.

För att läsa mer om ADHD rekommenderas följande länkar:

Remittent

Vi har som uppdrag att utreda ADHD. Finns frågeställning om bredare neuropsykiatrisk utredning ska remissen istället gå till BUP. Vi tar även emot remisser för medicinsk behandling vid ADHD diagnos. Du är som skola välkommen att skicka remiss till oss men för att vi ska kunna ta emot er remiss och göra en korrekt bedömning av barnets svårigheter är det viktigt att vi får del av följande underlag:

 

  • Problembeskrivning/symptombild
  • Kopia av rektors beslutade utredningar såsom pedagogisk kartläggning, psykologiska, sociala och mediciniska bedömningar som finns gjorda i samband med skolans utredning av barnet inklusive vilka åtgärder som vidtagits av skolan
  • Resultat av tidigare utredningar såsom syn- och hörselkontroll, BVC-journaler, förlossningsjournaler och logopedutredningar.

 

Vi vill gärna också att lärarna fyller i något av formulären nedan:

ADHD-utredning

Se vår film om hur en ADHD-utredning går till: