Barnsjukhuset Martina övertar Aleris Specialistvård i Järva

Vi är glada över att meddela att Barnsjukhuset Martina övertar Aleris Specialistvård i Järva. Verksamheten får namnet Järva Specialistvård Martina och kommer att bedrivas som tidigare med specialistmottagningar inom Barn- och Ungdomsmedicin, Ortopedi och Öron-Näsa-Hals.

Vi öppnar den 28e maj 2018 med kompetenser inom:

  • Allmänpediatriker inklusive kompetens inom neuropsykiatri
  • Barnsjuksköterska med vidareutbildning inom astma och allergi.
  • Ortopeder för både barn och vuxna. Dagkirurgiska operationer, bland annat inom hand och fotkirurgi
  • Öron-näsa-hals specialister med dagkirurgisk verksamhet. Foniatrisk kompetens samt hörseltester i samarbete med audionom

All pediatrisk vård sker i samarbete med Barnsjukhuset Martina på Sophiahemmet där övrig specialistkompetens finns att tillgå, till exempel inom astma och allergi, neurologi, gastroenterologi, endokrinologi, kardiologi med flera.

Boka tid till sjuksköterska på nätet!

Hos oss kan du boka tid, dygnet runt på webben, till sjuksköterska för blodprovstagning, borttagning av stygn, lungfunktionstest eller omläggning av sår.

  1. Gå in på 1177.se
  2. Logga in med mobilt bank-id
  3. Agera ombud för ditt barn (om ditt barn är äldre än 13 år måste barnet logga in med eget mobilt bank-id)
  4. Lägg till Barnsjukhuset Martina under ”Mottagningar”
  5. Välj önskad tjänst.

Glöm inte att vaccinera familjen mot fästingar

VårenFästingburen hjärninflammation (TBE) är en virussjukdom som sprids med fästingbett. Riskområden är framför allt Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter.

Återkommande besvär i form av huvudvärk, feber, kräkningar, nackstelhet, trötthet eller koncentrationssvårigheter kan vara TBE. Sök vård om ditt barn en tid efter ett fästingbett har dessa symptom.

Om ditt barn har svåra symtom ska du söka akutmottagning. Våra medlemmar och vårdvals patienter under 1-års ålder är välkomna till vår akutmottagning med tidsbokning.

Ett botemedel mot TBE finns inte, men det kan förebyggas med vaccin. Barn kan vaccineras från ett års ålder.

Boka tid hos oss för vaccination

Välkomna!