Verksamhetschef: Anneli Degardh

08-120 231 23 anneli.degardh@bsmartina.se

Kundansvarig:  Anneli Degardh
08-120 231 23 anneli.degardh@bsmartina.se

VD/Chefsläkare: Claude Kollin
claude.kollin@bsmartina.se

Ekonomi: Marie Tedenström
08-120 231 21 marie.tedenstrom@bsmartina.se

Marknadskoordinator: Jacqueline Kolijn
jacqueline.kolijn@bsmartina.se

Läkarsekreterare: Kerstin Axelsson
kerstin.axelsson@bsmartina.se

Läkarsekreterare: Dominique Westlin
dominique.westlin@bsmartina.se

Läkarsekreterare: Elin Bolinder
elin.bolinder@bsmartina.se

Adhd-team
katarina.brunefors@bsmartina.se

Adress

Postadress: Box 5605, 114 86 Stockholm Karta till BS Martina
Besöksadress: Valhallavägen 91F
Telefon tidsbokning: 08-120 231 10
Fax: 08-20 36 40